រថយន្តដឹកដីបុកជាមួយម៉ូតូទៅផ្ទប់ជាមួយរថយន្តដឹកអេស្កាវ៉ាទ័រ បណ្តាលឲ្យមនុស្ស៤នាក់របួសធ្ងន់ នៅជិតវិមានឈ្នះ