កម្លាំងអាវុធហត្ថបង្ក្រាប និងចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន ៧នាក់ ពាក់ព័ន្ធការបង្ខាំង ធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ លើជនជាតិចិន ១០នាក់ នៅក្រុងព្រះសីហនុ…..