សមត្ថកិច្ចខេត្តពោធិ៍សាត់ បង្ក្រាបទីតាំងលក់សាច់សត្វព្រៃ