មន្ដ្រីកាំកុងត្រូលរកឃើញបាញ់ដុប និងលតក្នុងផ្សារត្រី ក្រុងប៉ោយប៉ែត ផ្ទុកសារធាតុគីមីបូរ៉ាក់ និងបន្លែខាត់ណាផ្ទុកថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត