ផ្លូវបេតុងអ៊ុតកៅស៊ូ ៣ខ្សែក្នុងក្រុងព្រះវិហារ ជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ត្រូវបានបើកការដ្ឋាន

https://www.youtube.com/watch?v=ytxx1QEzJRk&feature=youtu.be