ត្នោតចំនួន៣ម៉ឺនគ្រាប់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង យកដាំនៅតាមខែ្សក្រវាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ