តារាចម្រៀងអាយ៉ៃ​ ព្រហ្ម ម៉ាញ​ ត្រូវ​ចោរ​លួច​គាស់​ផ្ទះ​យក​អស់ ៥ម៉ឺន​ដុល្លារ