ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញឆ័ត្រយោងជំនាន់ទី២៦ និងបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញឆ្លាងសមុទ្រជំនាន់ទី៧